Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΚΕΙΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 10/03/2016 )

 

 

                               

 
             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, Κέρκυρα 49100

Πληροφορίες : Ο. Λούμπου, Ι. Σκούρα

Τηλ: 2661362 - 771 & -  788

Τηλεομοιότυπο : 26610 25555        

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : council@corfu.gov.gr      

                        

 

               

                                                                                                               

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού Τακτικής (6ης) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας

στις 07-03-2016

   _________________

Αριθμ. Απόφασης : 6-75

Θέμα: «Έκδοση κειμένου ψηφίσματος – αποφάσεως στήριξης του Συλλόγου Νεφροπαθών Κέρκυρας υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση».

 

 

Σήμερα την 07-03-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας συνήλθε σε τακτική (6η) Συνεδρίαση, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ’ αριθμόν 11128/02-03-2016  πρόσκληση (ορθή επανάληψη) του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι 40:

 

1.      Ράλλης Νικόλαος – Πρόεδρος

2.      Καλόγερος Νικόλαος - Αντιπρόεδρος

3.      Κορακιανίτης Νικόλαος – Γραμματέας

4.      Γεωργόπουλος Αντώνιος – Σπυρίδων

5.      Παντελιός Γεώργιος - Ηλίας

6.      Σκούπουρας Ανδρέας

7.      Βλάχος Σπυρίδων

8.      Ασπιώτης Ευγένιος – Σπυρίδων

9.      Καρύδη Σοφία

10.  Λάμπουρα Μαρία

11.  Αναστασόπουλος Νικόλαος

12.  Καββαδίας Βασίλειος

13.  Ασπιώτης Αλέξανδρος

14.  Μουζακίτη Μαρία

15.  Καλούδης Σπυρίδων

16.  Ράπτης Μηνάς – Δαμιανός

17.  Παγκράτης Λεωνίδας

18.  Γκούσης Νικόλαος

19.  Μπαλής Βασίλειος-Άρης

20.  Φαϊτάς Αλέξανδρος

21.  Απέργης Σταμάτιος

22.  Καζιάνης Σωτήριος

23.  Πρεντουλής Μάρκος

24.  Κουλούρης Αρσένιος

25.  Γουλής Ανδρέας

26.  Μάστορα Θεονύμφη – Αθανασία

27.  Λουκανάρης Θεόδωρος

28.  Υδραίου Μερόπη-Σπυριδούλα

29.  Σερεμέτης Ιωάννης

30.  Τσιμπούλη Θεοφανή

31.  Χειρδάρης Νικόλαος

32.  Κουλούρης Σάββας

33.  Μπούκα Γεωργία

34.  Κόντης Κωνσταντίνος

35.  Τρεπεκλής Ιωάννης

36.  Δήμου Αλέξανδρος

37.  Ρίγγας Σπυρίδων  

38.  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

39.  Μάστορας Θεοχάρης - Μαρίνος

40.  Αρμενιάκος Βασίλειος

 

Προσήλθαν: Στις ανακοινώσεις οι κ.κ. Γ. Καρύδης, Ι. Μαρκάτης,  κατά τη συζήτηση του 2ου εκτός Η.Δ. θέματος ο κ. Ι. Πιέρρης, κατά τη συζήτηση του 3ου εκτός Η.Δ. θέματος ο κ. Δ. Μεταλληνός. 

Αποχώρησαν: Μετά τη συζήτηση του 3ου εκτός Η.Δ. θέματος οι κ.κ.  Χ. Χαραλάμπους, Θ.Μ. Μάστορας, κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. οι κ.κ. Α.Σ. Γεωργόπουλος, Σ. Βλάχος, Ν. Γκούσης, Σ. Κουλούρης, κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. ο κ. Ν. Καλόγερος, μετά την ψήφιση του 13ου θέματος της Η.Δ. οι κ.κ. Ι. Τρεπεκλής, Α. Δήμου, Σ. Ρίγγας, πριν τη συζήτηση του 41ου θέματος της Η.Δ. οι κ.κ. Μ.Σ. Υδραίου, Δ. Μεταλληνός, Ι. Σερεμέτης, Θ. Τσιμπούλη, Ν. Χειρδάρης, Γ. Μπούκα, Κ. Κόντης, Ι. Μαρκάτης.

Απουσίαζαν: Οι κ.κ. Γ. Ραιδεστινός (δικαιολογημένως απών), Ι. Τσιριμιάγκος (δικαιολογημένως απών), Γ. Μάμαλος (δικαιολογημένως απών), Σ. Μουζακίτης (δικαιολογημένως απών – ασθενής), Στ. Πελάης (δικαιολογημένως απών).

 

 

 Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Νικολούζος προσκλήθηκε και ήταν παρών στη Συνεδρίαση.

 

 Προσκλήθηκαν στη Συνεδρίαση οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων και ήταν παρόντες οι κάτωθι :

Τ.Κ. Μακράδων – κ. Γεώργιος Κούρκουλος

Δ.Κ. Γαστουρίου – κ. Αχιλλέας Μώρος

Τ.Κ. Λακώνων – κ. Χριστόφορος Στραβοράβδης

Τ.Κ. Καλαφατιώνων – κ. Σπυρίδων Μπράτος

Δ.Κ. Αλεπούς – κ. Χριστόδουλος Κότσης

Τ.Κ. Καστελλάνων Μέσης – κ. Αθανασία Πανάρετου

Τ.Κ. Στρογγυλής – κ. Σπυρίδων – Σωτήριος Μπόγδος

Δ.Κ. Λιαπάδων – κ. Νικόλαος Κορακιανίτης

Τ.Κ. Κασσιόπης – κ. Νικόλαος Κύρος

Δ.Κ. Άνω Κορακιάνας – κ. Ανδρέας – Φωκίων Μάνδυλας

Τ.Κ. Γαρδελάδων – κ. Αντιγόνη Λευθεριώτη

Τ.Κ. Δουκάδων – κ. Σπυρίδων Αλεξάκης (Μέλος Τ.Σ.)

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει υποβληθεί στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ένα θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως – κατεπείγον.

Αφού ανέγνωσε το θέμα «Έκδοση κειμένου ψηφίσματος – αποφάσεως σχετικά με τη στήριξη του Συλλόγου Νεφροπαθών Κέρκυρας υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση» είπε ότι τίθεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 3 παρ. 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, λόγω των σοβαρών προβλημάτων στο χώρο της υγείας. Υπενθύμισε δε στο Σώμα ότι προ διμήνου είχε εκδοθεί ψήφισμα και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάνθη ομόφωνα ότι το θέμα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον, και αποφάσισε  τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως σε αυτήν τη Συνεδρίαση, αφού βεβαίως συμφώνησε και ο κ. Δήμαρχος Κέρκυρας.

 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε το θέμα (υπ’ αριθμόν 6-75) «Έκδοση κειμένου ψηφίσματος – αποφάσεως σχετικά με τη στήριξη του Συλλόγου Νεφροπαθών Κέρκυρας υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση» και έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του αναφερομένου στο θέμα Συλλόγου κ. Παναγιώτη Κορμαρή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς στην Κέρκυρα, τα οποία ο Σύλλογος είχε γνωστοποιήσει και με σχετική έγγραφη επιστολή. Μεταξύ άλλων στην επιστολή ζητείται «…να μας συνδράμετε δυναμικά από τη θέση σας στην προσπάθειά μας προώθησης της επίλυσης του συνόλου των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε με αιχμή και πρώτη προτεραιότητα την προκήρυξη οργανικής θέσης διευθυντή νεφρολόγου στην Μ.Τ.Ν. και ενός επιμελητή νεφρολόγου καθώς και δύο ειδικευμένων νοσηλευτριών και φυσικά την άμεση ορθολογική (με βάση τις ανάγκες) συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα αιμοκάθαρσης, συντήρηση χώρων Μονάδας Τεχνικού Νεφρού) που μας διατηρεί στη ζωή ως μέρος της γενικής προσπάθειας βελτίωσης των άθλιων συνθηκών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας».

 

 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας – Κοινωνικής Πολιτικής – Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού κ. Α. Σκούπουρα να αναγνώσει το σχέδιο κειμένου – ψηφίσματος προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έκδοση κειμένου ψηφίσματος – Αποφάσεως ως ακολούθως :

 

 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. Να συνδράμει άμεσα στην προώθηση και υλοποίηση των  αιτημάτων του Συλλόγου Νεφροπαθών Κέρκυρας για την απαραίτητη κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων του απαιτούμενου ειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού καθώς και των υποδομών που βρίσκονται σε κατάσταση διάλυσης.

2. Κατανοεί και συμπαραστέκεται στις μεγάλες δυσκολίες των Νεφροπαθών.

3. Δηλώνει την πολιτική του αποφασιστικότητα να αναλάβει όλες τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες προς το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τους Βουλευτές Κέρκυρας, ώστε να λυθούν  τα προβλήματα της μονάδας τεχνητού νεφρού του Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Η Απόφαση να επιδοθεί στον Υπουργό Υγείας, στην 6η ΥΠΕ, στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και στην Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία ώστε να δρομολογηθεί σταδιακά και οριστικά η επίλυση των μεγάλων και σοβαρών προβλημάτων τω Νεφροπαθών Κέρκυρας.

Να δημιουργηθεί μια διαπαραταξιακή Επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα, θα το παρακολουθεί και θα είναι παρούσα ό,που χρειάζεται για να δοθεί ένα οριστικό τέλος στα προβλήματα.

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6-75/07-03-2016.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ   

   ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ


Επιστροφή