Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 28/06/2019 )

 

             

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, Κέρκυρα 49100

Τηλ: 2661362 – 797 , 771 & -  788

Τηλεομοιότυπο : 26610 25555       

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : council@corfu.gov.gr      

                        

 

               

                                                                                                               

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού Κατεπείγουσας Συνεδρίασης (10ης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας

στις 21 Ιουνίου  2019

   _________________

 

Αριθμ. Απόφασης : 10-400

Θέμα: «Έκδοση κειμένου ψηφίσματος για το θάνατο του π. Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια».

 

Στην Κέρκυρα στις 21 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σε κατεπείγουσα  Συνεδρίαση (10η), στη Συνεδριακή Αίθουσα, ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον-Ρεπό ύστερα από την υπ’ αριθμόν 27536/19-06-2019 πρόσκληση της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.

 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες οι 28:

 

 1. Μουζακίτη Μαρία - Πρόεδρος
 2. Καλόγερος Νικόλαος - Αντιπρόεδρος                 
 3. Λάμπουρα Μαρία – Γραμματέας
 4. Καρύδης Γεώργιος (προσήλθε κατά την εκφώνηση των ονομάτων)
 5. Παντελιός Γεώργιος – Ηλίας
 6. Βλάχος Σπυρίδων
 7. Ασπιώτης Ευγένιος – Σπυρίδων
 8. Καββαδίας Βασίλειος
 9. Ασπιώτης Αλέξανδρος
 10. Καλούδης Σπυρίδων
 11. Κρητικός Ιωάννης
 12. Μπαλής Βασίλειος – Άρης
 13. Σκόρδος Σπυρίδων
 14. Κορακιανίτης Νικόλαος
 15. Πρεντουλής Μάρκος
 16. Κουλούρης Αρσένιος
 17. Γουλής Ανδρέας
 18. Μάστορα Θεονύμφη – Αθανασία
 19. Λουκανάρης Θεόδωρος
 20. Μεταλληνός Δημήτριος
 21. Σερεμέτης Ιωάννης
 22. Μπούκα Γεωργία
 23. Τρεπεκλής Ιωάννης
 24. Μάμαλος Γεώργιος
 25. Μουζακίτης Σπυρίδων
 26. Χαραλάμπους Χαράλαμπος
 27. Μάστορας Θεοχάρης – Μαρίνος
 28. Πιέρρης Ιωάννης

 

Προσήλθαν: Μετά την εκφώνηση των ονομάτων η κ. Μ.Σ. Υδραίου, κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. οι κ.κ. Ν. Ράλλης, Βλάχος – Πολίτης Ξ., κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ. ο κ. Ν. Γκούσης.

Αποχώρησαν: Κατά τη συζήτηση του 8ου  θέματος της Η.Δ. οι κ.κ. Ι. Τρεπεκλής, Γ. Μάμαλος, Σ. Μουζακίτης, κατά τη συζήτηση του 25ου θέματος της Η.Δ. ο κ. Γ.Η. Παντελιός, μετά την συζήτηση του 41ου θέματος της Η.Δ. οι κ.κ. Χ. Χαραλάμπους, Θ.Μ. Μάστορας, Ι. Πιέρρης.

Απουσίαζαν: Οι κ.κ. Γ. Ραιδεστινός (δικαιολογημένως απών), Σ. Καρύδη, Λ. Παγκράτης, Α. Φαϊτάς, Στ. Απέργης, Σ. Καζιάνης, Γ. (Τζίνα) Μπουγιούκου, Θ. Τσιμπούλη, Ν. Χειρδάρης, Σ. Κουλούρης, Κ. Κόντης, Ι. Μαρκάτης, Α. Τσιριμιάγκος, Α. Δήμου (δικαιολογημένως απών), Σ. Ρίγγας, Στ. Πελάης, Β. Αρμενιάκος.   

 

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Νικολούζος προσκλήθηκε και ήταν παρών στη Συνεδρίαση.

 

Προσκλήθηκαν στη Συνεδρίαση οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων και ήταν παρόντες οι κάτωθι :

Τ.Κ. Γαρδελάδων – κ. Αντιγόνη Λευτεριώτη

Δ.Κ. Γαστουρίου – κ. Αχιλλέας Μώρος

Δ.Κ. Αλεπούς – κ. Χριστόδουλος Κότσης

 

 

 

Η Συνεδρίαση κρίθηκε ως κατεπείγουσα στο σύνολό της, με την υπ’ αριθμόν 10-350/21-06-2019 (ΑΔΑ: 6Ο0ΙΩΕΑ-Ψ1Ψ)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας.

 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

αποφάσισε ομόφωνα να τηρήσει ενός λεπτού σιγή και να εκδώσει το παρόν κείμενο ψηφίσματος, για να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του π. Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, του οποίου η πολιτική παρουσία και ιστορική πορεία, σηματοδοτεί τους αγώνες του Κυπριακού λαού, τη διαρκή προσπάθεια για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού ζητήματος, τη συνέπεια στις ιδεολογικές του αξίες. Ιστορικό στέλεχος του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, συνεπής αγωνιστής,  λαϊκός ηγέτης.

 

Με την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Κερκυραίων, τον Ιούνιο του 2010, «εις αναγνώριση της εξέχουσας προσωπικότητάς του και των συνεχών  αγώνων του για τη δικαίωση του Αδελφού Κυπριακού Λαού», ενδυναμώθηκαν περαιτέρω οι δεσμοί φιλίας που συνδέουν τους Κερκυραίους με τους Κυπρίους. Οι δεσμοί αυτοί αποτυπώνονται στις αδελφοποιήσεις της Κέρκυρας με πόλεις της Κύπρου, τη συμμετοχή μας στο Δίκτυο Αδελφοποιημένων με την Πάφο Πόλεων Ελλάδος, τη συμμετοχή της Αμμοχώστου στο Δίκτυο Πόλεων ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ  και κυρίως στα αδελφικά συναισθήματα των Κερκυραίων με τους Κυπρίους.

 

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας ήταν ένας αληθινός φίλος της Κέρκυρας και ένας ιδεολόγος ηγέτης που υπηρέτησε την πατρίδα του  από όλες τις θέσεις στις οποίες βρέθηκε.

 

 

 

 

Η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 10-400/21-06-2019

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ                             ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΡΑ                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ                       

                                                               ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ


Επιστροφή