Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ( 11/01/2019 )
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διεύθυνση   Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού                                                                                            
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής
της  Δημόσιας Υγείας                                                     Κέρκυρα 11 Ιανουαρίου 2019                                                                                                        
Πληροφορίες: Σπ.Μάμαλου                                                           
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη                                                Αρ. Πρωτ: 1396
Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Τηλέφωνα  : 2661038320                                                                           Προς:
Φαξ            : 2661028512
e-mail: d.kerk.ygeia@corfu.gov.gr                                   Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
                                                                                          Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Δνση               Καταπολέμησης της Φτώχειας/Τμήμα Κοινωνικών
                         Πολιτικών Στέγασης                                              
 
         ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
 
Το παρόν σχέδιο συντάσσεται προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση αστέγων σε κίνδυνο,  εξ αιτίας χαμηλών θερμοκρασιών κατά την περίοδο του χειμώνα, σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ.Δ13οικ.60459/2927/19-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας/Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης.
 
Α. Υπεύθυνος για το συντονισμό της δράσης, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας –Κοινωνικής Πολιτικής – Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού, Ανδρέας Σκούπουρας, με αναπληρώτρια αυτού, την Αικατερίνη Λάσκαρη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι θα έχουν διαθέσιμα τα κινητά τους τηλέφωνα σε 24ωρη βάση, προκειμένου για την επικοινωνία με τις εθελοντικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Υπεύθυνοι για το κτίριο του ΚΑΠΗ που θα φιλοξενούνται οι άστεγοι, ορίζονται οι υπάλληλοι, Σπυριδούλα Μάμαλου, υπάλληλος του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με αναπληρωτή αυτής, τον Σπυρίδωνα Καρδόνα, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων & Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
 
Β. Ο χώρος για την προσωρινή φιλοξενία αστέγων ορίζεται το ΚΑΠΗ Κέρκυρας (Κέντρο  Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) που βρίσκεται στην διεύθυνση Ακαδημίας 3. Το κτίριο είναι θερμαινόμενο, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι εύκολα προσβάσιμο. Ο χώρος μπορεί να εξυπηρετήσει αρκετά άτομα και μπορεί να εξασφαλιστούν οι βασικοί όροι υγιεινής. Όταν οι άστεγοι είναι ταυτόχρονα και χρήστες ουσιών, θα γίνεται συνεννόηση με τη σχετική μονάδα στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.  
 
Γ. Ο Δήμος Κέρκυρας θα διαθέτει 15 υπνόσακους και 15 υποστρώματα (φουσκωτά στρώματα ) για τις ανάγκες τις διαμονής των αστέγων στο ΚΑΠΗ. Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί μεγαλύτερος αριθμός, θα γίνει η σχετική πρόβλεψη.
 
Δ. Ο Δήμος μας θα διαθέτει πρωινό και ζεστά ροφήματα από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. στη δομή ''Κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων'' στη διεύθυνση Σολωμού 11, καθώς επίσης θα προσφέρει γεύματα από τις 12.00 μ.μ. έως τις 3.00 μ.μ. στη δομή ''Κοινωνικά παντοπωλεία και παροχή συσσιτίου Δήμου Κέρκυρας'' στην διεύθυνση Μητροπολίτου Μεθοδίου και Κολοκοτρώνη 3, στην πόλη της Κέρκυρας.
Ε. Η ενημέρωση των αστέγων θα γίνεται με την ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού. Αυτή θα γίνεται με Δελτία ΤύποΥ και ανάρτηση ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο στο ΚΑΠΗ του Δήμου Κέρκυρας, καθώς και στις δομές ''Κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων'',  ''Κοινωνικά παντοπωλεία και παροχή συσσιτίου  Δήμου Κέρκυρας'', ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας''. Επίσης, πληροφορίες θα δίνονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου στους ενδιαφερόμενους πολίτες.
 
ΣΤ. Συγκροτείται ομάδα υποστήριξης της δράσης για τον εντοπισμό, ενημέρωση και υποστήριξη αστέγων στο δρόμο, τη μεταφορά τους και τη διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του κτιρίου διανυκτέρευσης. Η ομάδα αυτή αποτελείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και από εθελοντές, η οποία θα συντονίζεται από τον υπεύθυνο της δράσης. Η ομάδα υποστήριξης θα βρίσκεται σε επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες του Δήμου και την Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας (η οποία θα υποστηρίζει όλες τις δράσεις του παρόντος σχεδίου, εφόσον ζητηθεί από το συντονιστή) και να ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση εντοπισμού αστέγων από αυτές, καθώς και από τους πολίτες.
 
Ζ. Η δράση οφείλει να τύχει ευρείας δημοσιοποίησης, προκειμένου να ενημερωθεί η ομάδα στόχος, οι υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, το ευρύ κοινό και να ενεργοποιηθούν εθελοντές. Η δημοσιοποίηση θα γίνει με ανάρτηση ανακοινώσεων σε Υπηρεσίες, στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε δημόσιους χώρους, σε MME, συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με έγγραφη ενημέρωση όλων των υπηρεσιών, ιδίως της Διεύθυνση Καθαριότητας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας. Οι ενέργειες δημοσιότητας θα γίνονται καθόλη τη διάρκεια της δράσης και ιδίως τις ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες.
 
Η. Η συνεχής λήψη ενημέρωσης θα γίνεται από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας www.cmv.gr , για την πρόγνωση των καιρικών συνθηκών στην περιοχή ή από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο η πρόγνωση φθάνει καθημερινά μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 
Θ. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη ενημέρωσης τόσο του αρμόδιου Υπουργείου, όσο και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των εθελοντών.                                                                                          
 
     ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2661027955
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2661038320
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΠΟΥΡΑ 2661362147
 
 
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας
 
Κωνσταντίνος Νικολούζος
 

Επιστροφή