Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( 19/05/2020 )
                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:      19-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                        
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 14824
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                     
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.       2661362790                                (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)
e-mail: oe@corfu.gov.gr
 


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 14Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 20-05-2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08.30, σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55) και γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για λήψη απόφασης επί του  παρακάτω θέματος: 

1.    Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις ομοειδών δαπανών.

Η συνεδρίαση κρίνεται ότι έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω του ότι το θέμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και  την εξειδίκευση πιστώσεων αναγκαίων δαπανών του Δήμου για την επέτειο της 21ης Μαΐου, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού προγράμματος της υπηρεσίας.

          Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: oe@corfu.gov.gr ), έως και την 08.30 της 20-05-2020,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση, για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος και για την ψήφο σας.


                                          Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                 

                                                               Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου
 
                                                                           Δήμαρχος

Επιστροφή