Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 92 εγγραφές, εμφανίζονται από 91 έως 92.Πρώτη 345678910 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
21-01-2011 -  Ανακοίνωση πρόσληψης 12 Ειδικών Συμβούλων με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου
Από το γραφείο Δημάρχου γνωστοποιείται ότι στο Δήμο Κέρκυρας πρόκειται να προληφθούν 12 Ειδικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, του Ν.3463/2006 και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου που θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής.
07-01-2011 -  Ανακοινωση πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα σαράντα (40) εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκεια.
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα σαράντα (40)  εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου Κέρκυρας.