Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 95 εγγραφές, εμφανίζονται από 91 έως 95.Πρώτη 345678910 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
08-06-2011 -  Ανάρτηση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για τον καθαρισμό χόρτων.
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για τον καθαρισμό χόρτων ως μέτρο πρόληψης πυρκαγιών συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων ως χειριστές μηχανημάτων (ελκυστήρα – καταστροφέα) .
14-04-2011 -  Ανάρτησης αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2011 σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας
Αναρτήθηκαν πίνακες αποτελεσμάτων  της  ΣΟΧ 1/2011 σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας
18-03-2011 -  Ανακοινωση πρόσληψης 40 οδοκαθαριστών με 8μηνη σύμβαση στο Δήμο Κέρκυρας
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κέρκυρας. Ημερομηνία Υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 21/3/2011 έως και Τρίτη 29/3/2011
21-01-2011 -  Ανακοίνωση πρόσληψης 12 Ειδικών Συμβούλων με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου
Από το γραφείο Δημάρχου γνωστοποιείται ότι στο Δήμο Κέρκυρας πρόκειται να προληφθούν 12 Ειδικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, του Ν.3463/2006 και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου που θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής.
07-01-2011 -  Ανακοινωση πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα σαράντα (40) εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκεια.
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα σαράντα (40)  εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου Κέρκυρας.