Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 99 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
19-07-2017 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΒΙΔΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
19-07-2017 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ  ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ''ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ''  ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
13-07-2017 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΕΩΣ ΔΥΟ (2)  ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΒΙΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
26-06-2017 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ "ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ' ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
09-03-2017 -  Ανάρτηση πρακτικού απόφασης πενταμελούς επιτροπής για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κέρκυρας
Με το υπ'αριθμ. 11762/9-3-2017 πρακτικό ανάρτησης στις 9-3-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 αναρτήθηκε στο  πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κέρκυρας το υπ' αριθμ.3/2017 - απόφαση της πενταμελούς Επιτροπής (άρθρου 43 ν.4194/2013) για την πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου Παρ' Αρείω Πάγο, δύο (2) Δικηγόρων Παρ' Εφέταις και ενός (1) Δικηγόρου Παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.33621/23-6-2016 προκήρυξη.
22-02-2017 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2016-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27-09-2016 -  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοίνωση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας για πρόσληψη προσωπικού πέντε  θέσεων (5) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2016- 2017 
27-09-2016 -  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοίνωση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας για πρόσληψη προσωπικού πέντε  θέσεων (5) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2016- 2017 
19-07-2016 -  Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την λειτουργία του προγράμματος "Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικών Κατασκηνώσεων" στη νησίδα "ΒΙΔΟ" του Δήμου μας για το έτος 2016.
Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την λειτουργία του προγράμματος "Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικών Κατασκηνώσεων" στη νησίδα "ΒΙΔΟ" του Δήμου μας για το έτος 2016. ( 19/07/2016 )
27-06-2016 -  - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
.