Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 95 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
09-03-2017 -  Ανάρτηση πρακτικού απόφασης πενταμελούς επιτροπής για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κέρκυρας
Με το υπ'αριθμ. 11762/9-3-2017 πρακτικό ανάρτησης στις 9-3-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 αναρτήθηκε στο  πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κέρκυρας το υπ' αριθμ.3/2017 - απόφαση της πενταμελούς Επιτροπής (άρθρου 43 ν.4194/2013) για την πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου Παρ' Αρείω Πάγο, δύο (2) Δικηγόρων Παρ' Εφέταις και ενός (1) Δικηγόρου Παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.33621/23-6-2016 προκήρυξη.
22-02-2017 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2016-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27-09-2016 -  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοίνωση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας για πρόσληψη προσωπικού πέντε  θέσεων (5) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2016- 2017 
27-09-2016 -  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοίνωση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας για πρόσληψη προσωπικού πέντε  θέσεων (5) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2016- 2017 
19-07-2016 -  Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την λειτουργία του προγράμματος "Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικών Κατασκηνώσεων" στη νησίδα "ΒΙΔΟ" του Δήμου μας για το έτος 2016.
Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την λειτουργία του προγράμματος "Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικών Κατασκηνώσεων" στη νησίδα "ΒΙΔΟ" του Δήμου μας για το έτος 2016. ( 19/07/2016 )
27-06-2016 -  - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
.
27-06-2016 -  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τη λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων ‘‘ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ’’ Όρμου Γουβιών Δήμου Κέρκυρας.
22-06-2016 -  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΔΟ 2016 - Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

31-03-2016 -  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Ανακοίνωσης Δημάρχου Κέρκυρας, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ(8) πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για όλους» για την περίοδο 2015-2016 του Δήμου Κέρκυρας.
07-03-2016 -  ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναριθμητισμού στον αρ. πρωτ.) ΤΗΣ 11982/7-3-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ