Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 95 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
02-03-2016 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Σε συνέχεια της αρίθμ. 10014/25-2-2016 ανακοίνωσής μας περί διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης, την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης μεταξύ ισοβαθμούντων στον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας της ΣΟΧ 1/2015 ανακοίνωσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού στη Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας, ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, ότι η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων,
29-02-2016 -  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 2015-2016
02-02-2016 -  ΟΚΠΠΔΚ : Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΥΕ Καθαριστριών
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας»...
29-01-2016 -  Πρόσληψη οκτώ (8) πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) για την περίοδο 2015-2016.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) για την περίοδο 2015-2016.
26-01-2016 -  Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΜΕ.1/2015 με αρίθμ. πρωτ.: 76110/9-12-2015 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 201)
πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΜΕ.1/2015 με αρίθμ. πρωτ.: 76110/9-12-2015 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 201)  και ΔΕ Μαγείρων (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 202)
26-01-2016 -  Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΜΕ.1/2015 με αρίθμ. πρωτ.: 76110/9-12-2015 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 202) ( 26/01/2016 )
πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΜΕ.1/2015 με αρίθμ. πρωτ.: 76110/9-12-2015 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
07-01-2016 -  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΕΝΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
 
14-12-2015 -  ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΟΠΑΠ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΟΠΑΠ
Ο ΔΟΠΑΠ Κέρκυρας, επαναδιακηρύτει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τη λειτουργία των μουσικών συνόλων αρμοδιότητας
27-11-2015 -  Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ1/2015
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
04-11-2015 -  ΔΟΠΑΠ: Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Προκύρηξη πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Προκηρύσσει την πρόσληψη 23 μουσικών, καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων και Λευκίμμης