Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 112 εγγραφές, εμφανίζονται από 51 έως 60.Πρώτη 23456789 Τελευταία
Τίτλος
27-09-2016 -  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοίνωση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας για πρόσληψη προσωπικού πέντε  θέσεων (5) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2016- 2017 
19-07-2016 -  Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την λειτουργία του προγράμματος "Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικών Κατασκηνώσεων" στη νησίδα "ΒΙΔΟ" του Δήμου μας για το έτος 2016.
Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την λειτουργία του προγράμματος "Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικών Κατασκηνώσεων" στη νησίδα "ΒΙΔΟ" του Δήμου μας για το έτος 2016. ( 19/07/2016 )
27-06-2016 -  - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
.
27-06-2016 -  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τη λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων ‘‘ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ’’ Όρμου Γουβιών Δήμου Κέρκυρας.
22-06-2016 -  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΔΟ 2016 - Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

31-03-2016 -  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Ανακοίνωσης Δημάρχου Κέρκυρας, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ(8) πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για όλους» για την περίοδο 2015-2016 του Δήμου Κέρκυρας.
07-03-2016 -  ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναριθμητισμού στον αρ. πρωτ.) ΤΗΣ 11982/7-3-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
02-03-2016 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Σε συνέχεια της αρίθμ. 10014/25-2-2016 ανακοίνωσής μας περί διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης, την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης μεταξύ ισοβαθμούντων στον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας της ΣΟΧ 1/2015 ανακοίνωσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού στη Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας, ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, ότι η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων,
29-02-2016 -  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 2015-2016
02-02-2016 -  ΟΚΠΠΔΚ : Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΥΕ Καθαριστριών
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας»...