Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 95 εγγραφές, εμφανίζονται από 51 έως 60.Πρώτη 23456789 Τελευταία
Τίτλος
05-10-2015 -  ΟΚΠΠΔΚ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας»...
09-07-2015 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας
12-03-2015 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανακοίνωση Πρόσληψης δεκατριών (13) εργατών/τριων καθαριότητας διάρκειας δύο (2) μηνών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας στις Δημοτικές Ενότητες Κερκυραίων, Αχιλλείων,Παρελίων και Παλαιοκαστριτών.
13-02-2015 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας.
04-02-2015 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση δύο (02) θέσεων Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Κέρκυρας
Την πλήρωση δύο (02) θέσεων Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου για να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες γνώμες μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους ή της επαγγελματικής τους ενασχόλησης /εμπειρίας.
08-01-2015 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση-Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου στον Δήμο Κέρκυρας.
18-11-2014 -  Πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συμβούλων και ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Κέρκυρας
Πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συμβούλων και ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Κέρκυρας.
09-10-2014 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πλήρωση τριών (03) θέσεων Ειδικών Συμβούλων -Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Κέρκυρας.
15-09-2014 -  Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Κέρκυρας
Απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας για την πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Κέρκυρας
04-09-2014 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, στο Δήμο Κέρκυρας