Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 112 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 70.Πρώτη 345678910 Τελευταία
Τίτλος
29-01-2016 -  Πρόσληψη οκτώ (8) πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) για την περίοδο 2015-2016.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) για την περίοδο 2015-2016.
26-01-2016 -  Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΜΕ.1/2015 με αρίθμ. πρωτ.: 76110/9-12-2015 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 201)
πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΜΕ.1/2015 με αρίθμ. πρωτ.: 76110/9-12-2015 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 201)  και ΔΕ Μαγείρων (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 202)
26-01-2016 -  Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΜΕ.1/2015 με αρίθμ. πρωτ.: 76110/9-12-2015 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 202) ( 26/01/2016 )
πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΜΕ.1/2015 με αρίθμ. πρωτ.: 76110/9-12-2015 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
07-01-2016 -  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΕΝΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
 
14-12-2015 -  ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΟΠΑΠ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΟΠΑΠ
Ο ΔΟΠΑΠ Κέρκυρας, επαναδιακηρύτει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τη λειτουργία των μουσικών συνόλων αρμοδιότητας
27-11-2015 -  Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ1/2015
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
04-11-2015 -  ΔΟΠΑΠ: Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Προκύρηξη πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Προκηρύσσει την πρόσληψη 23 μουσικών, καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων και Λευκίμμης
05-10-2015 -  ΟΚΠΠΔΚ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας»...
09-07-2015 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας
12-03-2015 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανακοίνωση Πρόσληψης δεκατριών (13) εργατών/τριων καθαριότητας διάρκειας δύο (2) μηνών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας στις Δημοτικές Ενότητες Κερκυραίων, Αχιλλείων,Παρελίων και Παλαιοκαστριτών.