Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 99 εγγραφές, εμφανίζονται από 71 έως 80.Πρώτη 345678910 Τελευταία
Τίτλος
22-04-2014 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
17-04-2014 -  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ.1/2014 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ονομαστική κατάσταση αιτούντων και πίνακες αποτελεσμάτων της αρ. πρωτ. 8759/12.02.2014 (ΣΟΧ.1/2014) Ανακοίνωσης Δημάρχου Κέρκυρας.
07-03-2014 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.1/2014 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (05) ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ, 17/03/2014.
26-02-2014 -  Ο.Κ.Π.Π.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
29-07-2013 -  Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ.1/2013. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ της ΣΟΧ.1/2013 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας.
26-07-2013 -  Αποτελέσματα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου
Η υποφαινόμενη δημοτική υπάλληλος, Ουρανία Περδικάρη του Κωνσταντίνου, Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Γ΄ ανάρτησα σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λεωφ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6α ) παρουσία της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Κοντού του Σπυρίδωνος, Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ ταυτάριθμους πίνακες αποτελεσμάτων της αριθμ.57862/28-06-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΠΠΩΕΑ-Σ4Α)
03-07-2013 -  Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ... Δημοτικών Κατασκηνώσεων & του Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κέρκυρας
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη επειγουσών, παροδικών αναγκών των Δημοτικών Κατασκηνώσεων & του Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κέρκυρας. Συγκεκριμένα:
1. Ονομαστική κατάσταση αιτούντων
2. Πίνακα υποψηφίων με κώλυμα
3. Πίνακα απορριπτέων
4. Πίνακα προσληπτέων.
28-06-2013 -  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα είκοσι  (20)  Εργατών Γενικών Καθηκόντων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου και αφορούν στον καθαρισμό και αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
17-06-2013 -  Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού για τις Δημοτικές Κατασκηνώσεις νησίδας Βίδου του Δήμου Κερκύρας
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαέξι (16) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για την κάλυψη επειγουσών, παροδικών αναγκών των Δημοτικών Κατασκηνώσεων & του Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κέρκυρας.
04-06-2013 -  Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων