Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 95 εγγραφές, εμφανίζονται από 71 έως 80.Πρώτη 345678910 Τελευταία
Τίτλος
29-07-2013 -  Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ.1/2013. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ της ΣΟΧ.1/2013 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας.
26-07-2013 -  Αποτελέσματα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου
Η υποφαινόμενη δημοτική υπάλληλος, Ουρανία Περδικάρη του Κωνσταντίνου, Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Γ΄ ανάρτησα σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λεωφ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6α ) παρουσία της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Κοντού του Σπυρίδωνος, Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ ταυτάριθμους πίνακες αποτελεσμάτων της αριθμ.57862/28-06-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΠΠΩΕΑ-Σ4Α)
03-07-2013 -  Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ... Δημοτικών Κατασκηνώσεων & του Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κέρκυρας
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη επειγουσών, παροδικών αναγκών των Δημοτικών Κατασκηνώσεων & του Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κέρκυρας. Συγκεκριμένα:
1. Ονομαστική κατάσταση αιτούντων
2. Πίνακα υποψηφίων με κώλυμα
3. Πίνακα απορριπτέων
4. Πίνακα προσληπτέων.
28-06-2013 -  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα είκοσι  (20)  Εργατών Γενικών Καθηκόντων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου και αφορούν στον καθαρισμό και αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
17-06-2013 -  Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού για τις Δημοτικές Κατασκηνώσεις νησίδας Βίδου του Δήμου Κερκύρας
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαέξι (16) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για την κάλυψη επειγουσών, παροδικών αναγκών των Δημοτικών Κατασκηνώσεων & του Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κέρκυρας.
04-06-2013 -  Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
04-04-2013 -  ΔΟΠΑΠ - Ανακοίνωση πρόσληψης Μουσικών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
15-03-2013 -  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17069/26.02.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 17069/26.02.2013
26-02-2013 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ 2013
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα πενήντα (50) εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας.
06-02-2013 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης 6 ατόμων.Αστική Μη Κερδοσκοπική – M.K.O. ΕQUAL SOCIETY- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 1 / 5.12 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας».
Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Η «Αστική Μη Κερδοσκοπική – M.K.O. ΕQUAL SOCIETY- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»