Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ... Δημοτικών Κατασκηνώσεων & του Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κέρκυρας ( 03/07/2013 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρ. πρωτ.: 58750 Κέρκυρα, 02 Ιουλίου 2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η υποφαινόμενη δημοτική υπάλληλος, Ελισάβετ Κωτίτσα του Αλεξάνδρου, Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β΄ ανάρτησα σήμερα, Τρίτη 02 Ιουλίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λεωφ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6α ) παρουσία της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Κοντού του Σπυρίδωνος, Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ ταυτάριθμους πίνακες αποτελεσμάτων της αριθμ. 52074/17-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΕΑ-ΞΒΟ) Ανακοίνωσης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη επειγουσών, παροδικών αναγκών των Δημοτικών Κατασκηνώσεων & του Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κέρκυρας. Συγκεκριμένα:
1. Ονομαστική κατάσταση αιτούντων
2. Πίνακα υποψηφίων με κώλυμα
3. Πίνακα απορριπτέων
4. Πίνακα προσληπτέων.

Επιστροφή