Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ.1/2014 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 17/04/2014 )
Ονομαστική κατάσταση αιτούντων και πίνακες αποτελεσμάτων της αρ. πρωτ. 8759/12.02.2014 (ΣΟΧ.1/2014) Ανακοίνωσης Δημάρχου Κέρκυρας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (05) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» υποέργου με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Κέρκυρας» του Δήμου Κέρκυρας. Συγκεκριμένα:
1. Ονομαστική κατάσταση αιτούντων (ανά κωδικό θέσης)
2. Πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας (ανά κωδικό θέσης)
3. Πίνακα απορριπτέων (ανά κωδικό θέσης)


Επιστροφή

Έγγραφα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Θ.102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Θ.102 ( pdf 35KB )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Θ.103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Θ.103 ( pdf 32KB )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Θ.104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Θ.104 ( pdf 35KB )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Θ.105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Θ.105 ( pdf 33KB )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Θ.106 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Θ.106 ( pdf 51KB )
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Κ.Θ.102 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Κ.Θ.102 ( pdf 28KB )
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Κ.Θ.103 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Κ.Θ.103 ( pdf 29KB )
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Κ.Θ.104 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Κ.Θ.104 ( pdf 33KB )
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Κ.Θ.105 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Κ.Θ.105 ( pdf 30KB )
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Κ.Θ.106 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Κ.Θ.106 ( pdf 37KB )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.102 ( pdf 25KB )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.103 ( pdf 28KB )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.104 ( pdf 32KB )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.105 ( pdf 35KB )
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ.1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ.1/2014 ( pdf 43KB )