Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ( 04/09/2014 )
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας γνωστοποιεί ότι πρόκειται να καλυφθεί η θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Επιστροφή