Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 31638/12-7-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΒΙΔΟ 2018'' ( 25/07/2018 )

Επιστροφή