Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 33211/20-07-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ''ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ'' ΕΤΟΥΣ 2018 ( 26/07/2018 )

Επιστροφή