Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΡΙΘΜ. 36518/2018) ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ - ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ( 10/08/2018 )

Επιστροφή