Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. 38056/2018 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( 24/08/2018 )

Επιστροφή