Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 10/10/2018 )

Επιστροφή