Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. 47962/17-10-2018 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ( 17/10/2018 )

Επιστροφή