Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 60 ΑΤΟΜΩΝ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( 28/03/2019 )

Επιστροφή