Οργανωτική Δομή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων είναι δήμος της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών που συστάθηκε το 2019 με τον Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43Α/9-3-2019).

Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, τις υπηρεσίες, τα τηλέφωνα, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Αντιδημάρχους του Δήμου, τις Δημοτικές Ενότητες, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης και για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς του Δήμου Κέρκυρας.