Newsletter
*
Δελτία Τύπου
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στα Γουβιά ( 12/07/2019 )
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων ‘‘ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ’’  Όρμου Γουβιών Δήμου Κέρκυρας.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
4. Τις διατάξεις τις παραγράφου 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 22 του Ν. 4071/2012.
5. Την ΚΥΑ με αριθμ πρωτ. Δ11/οικ.16878/678/12-4-2019 (ΦΕΚ 1339/τ.Β΄/2019) με θέμα «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
6. Την αρίθμ. πρωτ. 24723/3-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών».
7. Την ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. Δ11οικ.16878/678/12-4-2019 (ΦΕΚ1339/τ.Β΄/18-4-2019) με θέμα «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
8. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.18.3/2361/οικ.22433/14-6-2019 (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
9. Την ΚΥΑ με αριθμ πρωτ. 28312/Δ1/9929/24-06-2019 με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους έτους 2019».
10. Την αρίθμ. πρωτ. 24569/31-05-2019 (ΑΔΑ: 694ΛΩΕΑ-ΒΨΖ) απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου για την οργάνωση και υλοποίηση του κρατικού προγράμματος Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων ‘‘ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ’’ έτους 2019 από το Δήμο Κέρκυρας».
11. Την αρίθμ. 9-345/17-5-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας με θέμα «Έγκριση της οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» του κρατικού προγράμματος έτους 2019 από το Δήμο Κέρκυρας», όπως συμπληρώθηκε με την αρίθμ. 11-411/4-7-2019 απόφαση Δ.Σ.
12. Την αριθμ. πρωτ. 135415/1-7-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΑΔΟΡ1Φ-798) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, περί «Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 9-345/17-5-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.
13. Την αρίθμ. πρωτ. 26245/11-6-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του    Δήμου Κέρκυρας, σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας του     προσλαμβανόμενου προσωπικού.
14. Το υπ’ αριθμ. 3-7/12-07-2019 Πρακτικό του Δ.Σ. των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας», στο οποίο ορίζεται ότι για τις ειδικότητες Αρχηγού, Νοσηλευτή, Γιατρού και Ομαδαρχών, κριτήριο επιλογής θα είναι η 24ωρη παραμονή στην κατασκήνωση, σύμφωνα και με το άρθρο 4 της ΚΥΑ Δ11/οικ.16878/678 (ΦΕΚ 1339/τ.Β΄/18-04-2019).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα ενός (31) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας για το έτος 2019 και συγκεκριμένα των εξής, ανά αριθμό, κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας, ατόμων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Συντονιστής/τρια
 1 (ένας-μία) 
Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
Επιμελητές/τριες
2 (δύο)
Απόφοιτου τουλάχιστον Β΄ τάξης Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
Ομαδάρχες
7 (επτά)
Απόφοιτος τουλάχιστον Ά τάξης Λυκείου
Γιατρός
1 (ένας - μία)
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
Νοσοκόμος/μα
1 (ένας - μία)
Απόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος σχολής Νοσοκόμων.
Γυμναστές/στριες
2 (δύο)
Πτυχιούχος ή εν ελλείψει φοιτητής Τ.Ε.Ε.ΦΑ
Ειδικός συνεργάτης- Ψυχαγωγός
1 (ένας - μία)
Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών
στ) Σχολών Καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.
Ειδικός συνεργάτης Χειροτεχνίας
1 (ένας - μία)
Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
στ) Σχολών Καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.
Διαχειριστής/στρια
1 (ένας - μία)
Τουλάχιστον Απόφοιτοι Λυκείου
Βοηθός Διαχειριστή/στρια
1 (ένας - μία)
Τουλάχιστον Απόφοιτοι Λυκείου
Μάγειρας /ισσα
1 (ένας - μία)
Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (απαραίτητο βιβλιάριο υγείας) 
Βοηθός μάγειρα
1 (ένας - μία)
Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (απαραίτητο βιβλιάριο υγείας
Αποθηκάριος
1 (ένας - μία)
Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου και κατά προτίμηση με προυπηρεσία που να αποδεικνύεται.
Ειδικός Τεχνίτης
1 (ένας - μία)
Απόφοιτος ανάλογης σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.
Φύλακας
1 (ένας - μία)
Απόφοιτος Λυκείου
Ναυαγοσώστης / τρια
1 (ένας - μία)
Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη (Π.Δ. 23/2000) &   ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.
Εργάτες/τριες-
5 (πέντε)
Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα
Προσωπικό Καθαριότητας
1 (ένας - μία)
Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα
Οδηγός
1 (ένας - μία)
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχων υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής  μονάδα Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  ισχύουσα  επαγγελματική  άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών λόγω των ειδικών απαιτήσεων της συγκεκριμένης ειδικότητας, καθώς και του Π.Δ/τος 23/2000 και Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/τ.Α΄/04-04-2018).
2. Οι υποψήφιοι των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Όπως αυτά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και στα άρθρα 8 & 9 της ΚΥΑ Δ11/οικ.16878/678 (ΦΕΚ 1339/τ.Β΄/18-4-2019).

    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
    Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων ταυτότητας ή προκειμένου για αλλοδαπούς τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
2. Τίτλους  σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα,
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,  όπου απαιτείται.
4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού),
5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Κέρκυρας Μαράσλειο Μέγαρο Λ. Αλεξάνδρας 6α, ισόγειο, Τ.Κ. 49132, εντός προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Δευτέρα 15/7/2019 έως και Τετάρτη 17/7/2019. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661 3 62773, -776
 Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (01) τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.corfu.gr) καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου με σύνταξη σχετικού πρακτικού ανάρτησης.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας
Κωνσταντίνος Νικολούζος

Επιστροφή