Newsletter
*
Δελτία Τύπου
'Ορισμός Αντιδημάρχων'' Νότιας Κέρκυρας ( 12/09/2019 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λευκίμμη 11.09.2019

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. 94

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : 21ης Μαρτίου 222Β

Τ.Κ. : 49080 Λευκίμμη

Τηλέφωνο : 2662360413

Τηλεμοιοτυπία : 2662360418

e-mail : kostas.pandis@1406.syzefxis.gov.gr


Θέμα : ''Ορισμός Αντιδημάρχων''


ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 4600 (ΦΕΚ 43/τ. Α'/09.03.2019)

 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».

 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για τις Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του συνιστώμενου Δήμου Νότιας Κέρκυρας ανέρχεται στους 15.681 κατοίκους.

 7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με αριθ 82/59633/20.08.2019 : Ορισμός Αντιδημάρχων.

 8. Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νότιας Κέρκυρας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3.234/τ. Β'/22.08.2019, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος

 9. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για ένα έτος και τους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :


 1. Τον κ. Σωκράτη Ανδριώτη του Νικολάου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Εμπορίου και Κοινωνικής Πολιτικής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :


α. Την ευθύνη της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.

β. Την υπογραφή αποφάσεων Δημάρχου που αναφέρονται στη Δημοτική Κατάσταση, καθώς και των Στρατολογικών Πινάκων, των Μητρώων Αρρένων, κλπ.

γ. Την έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων, καθώς και την τέλεσή τους.

δ. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου των πάσης φύσεως εγγράφων :

1. Που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος και τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Της προστασίας της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων και της προστασίας του καταναλωτή.

3. Της λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών.

4. Της διαφήμισης και των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και της επιβολής προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν. 2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

ε. Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών του Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλλων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 

2. Τον κ. Γεώργιο Σαγιά του Ανδρέου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α. Την οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμό των οικονομικών υπηρεσιών.

β. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

γ. Την εποπτεία και την ευθύνη τήρησης των διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδοχή, την αξιοποίηση, την διαχείριση των δωρεών και των κληροδοτημάτων.

δ. Την εποπτεία τήρησης των αρχείων της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

ε. Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους και Εκπροσώπους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών.


Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται τα καθήκοντά του να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος.3. Τον κ. Αντώνιο Βλάσση του Νικολάου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών των υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής Προστασίας, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.


Εκτός των καθ' ύλην ανωτέρω αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων, σε συνεργασία με τους καθ' ύλην οριζόμενους Αντιδημάρχους.


4. Τον κ. Νικόλαο Κουρτέση του Αντωνίου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Πρωτογενούς τομέα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α. Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών των υπηρεσιών σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

β. Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

γ. Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού του Δήμου :

 1. Στην τουριστική προβολή του Δήμου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

 2. Στην συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών

 3. Στην ανάδειξη τοπικών τουριστικών προϊόντων

 4. Στην συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης

δ. Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, κλπ), τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.


Εκτός των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν την οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμό στη Δημοτική Ενότητα Κορισσίων, σε συνεργασία με τους καθ' ύλην Αντιδημάρχους.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Μπόγδο του Σταματίου, ως εντεταλμένο σύμβουλο για την οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμό στη Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων, σε συνεργασία με τους καθ' ύλην Αντιδημάρχους.

Ακόμα ορίζεται υπεύθυνος για την οργάνωση, παρακολούθηση και λειτουργία όλων των δράσεων της ανακύκλωσης στην επικράτεια του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.


Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.


Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
Κωνσταντίνος Λέσσης


Κοινοποίηση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων


 

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Δημάρχου

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Καββαδία

Οριζόμενους Αντιδημάρχους

Οριζόμενους Εντεταλμένους Συμβούλους

Διευθύνσεις – Τμήματα Δήμου Νότιας Κέρκυρας


Επιστροφή