ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Αδελφοποιήσεις Δήμου

ΔΗΜΟΣ KRUSEVAC - ΣΕΡΒΙΑΣ

Krusavec Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 19-10-1985
Με έγκριση του Υπουργείου εξωτερικών από το 1981


ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ

Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 5-7-1992
Απόφαση του Υπ. Εξωτερικών υπ. αριθ. Φ.1250/23/ΑΣ/1327/30-6-92


ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ

Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 13-8-1994
Απόφαση του Υπ. Εξωτερικών υπ. αριθ. Φ.3136-46/18/ΑΣ/1145/24-5-94


ΔΗΜΟΣ MEISSEN - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 26-9-1996
Απόφαση του Υπ. Εξωτερικών υπ. αριθ. 4246-46/23/ΑΣ/3010/5-12-95


ΔΗΜΟΣ TROISDORF - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 4-10-1996
Απόφαση του Υπ. Εξωτερικών υπ. αριθ. 4246-46/23/ΑΣ/3010/5-12-95


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ

Ημερομηνία Αδελφοποίησης : 3-5-1998
Απόφαση του Υπ. Εξωτερικών υπ. αριθ. 3136-46/3//ΑΣ/410/18-3-98


ΔΗΜΟΣ BRINDISI - ΙΤΑΛΙΑΣ

Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 21-5-1998
Απόφαση του Υπ. Εξωτερικών υπ. αριθ. 4266-4/2/21/ΑΣ/1073/29-6-98


ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ - ΣΑΜΟΥ

Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 29-7-1998


ΔΗΜΟΣ CAROVIGNO - ΙΤΑΛΙΑΣ

Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 7-5-2000


ΔΗΜΟΣ VERONA - ΙΤΑΛΙΑ

Σύμφωνο Φιλίας: Αύγουστος 2000


ΔΗΜΟΣ COPER - KAPODISTRIA - ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 7-12-2000


ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ

  Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 12-7-2001 Απόφαση του Υπ. Εξωτερικών υπ. αριθ. Φ.3016-46/19/ΑΣ/1577/10-5-93


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ

  Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 9-12-2001


ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Ημερομηνία Αδελφοποίησης: 21-12-2002