Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Αντιδήμαρχοι περίοδου 2011-2014
Για τη διετία 2011-2012 ( Σύμφωνα με την Α.Π. 1225/12-1-2011 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας):

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γιώργος Πανταζής
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

Ερωτόκριτος Καρύδης
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σπυρίδων Μωραΐτης
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αλέξανδρος Δήμου
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ- ΑΛΙΕΙΑΣ

Σπυρίδων Ρίγγας
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αναστάσιος Ποταμίτης
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αλέξανδρος  ΠουλήςΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ , ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

Ανδέας Σαγιάς
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  , ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ

Βαρβάρα Βλάσση
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΦΑΙΑΚΩΝ , ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ

Θεοφανή Τσιμπούλη
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΩΝ , ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

Γεράσιμο Φωτεινό
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ

Σπυρίδων Αργυρός του Ευαγγέλου
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

Σπυρίδων Αργυρός του Νικολάου
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΘΩΝΩΝ
Αναστάσιος Κασίμης 


 Για τη διετία  2013-2014 σύμφωνα με την Α.Π. 1622/8-1-2013 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ ΒΕΦΔΩΕΑ-ΤΤ0) :

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωνσταντίνος Νίκου
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σπυρίδων Μωραΐτης
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γεώργιος Πανταζής
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αλέξανδρος Πουλή
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αλέξανδρο Δήμου
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Γεώργιος Μάμαλος
( από 10/4/2014 με απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας ΑΔΑ  ΒΙΗ5ΩΕΑ-ΖΞ8 )
Θεοφανία Τσιμπούλη
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ανδρέας Σαγιάς
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Σπυρίδων Ρίγγας

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πανταζής.

 ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ , ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

Αναστάσιος Μοναστηριώτης
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  , ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ

Βαρβάρα Βλάσση
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΦΑΙΑΚΩΝ , ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ

Χριστίνα Μιχαλάκη
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΩΝ , ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

Βασίλειος Μαγουλάς
( από 30/4/2014 με απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας ΑΔΑ  ΒΙ0ΕΩΕΑ-0ΞΜ )
Γεράσιμο Φωτεινό
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ

Σπυρίδων Αργυρός του Ευαγγέλου
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

Σπυρίδων Αργυρός του Νικολάου
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΘΩΝΩΝ
Αναστάσιος Κασίμης

Για τη διετία  2013-2014
σύμφωνα με την Α.Π. 4647/17-1-2013 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας καθορίζονται οι μεταβιβαζόμενες σε κάθε Αντιδήμαρχο αρμοδιότητες  (ΑΔΑ ΒΕΙ7ΩΕΑ-Π1Θ) :