Αντιδήμαρχοι 2014-2017

  Το έργο του Δήμαρχου επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.


Σύμφωνα με την Α.Π. 63530/9-9-2014 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ ΩΦΗΠΩΕΑ-ΓΧΦ )

Τροποιοιήσεις:

 • Α.Π. 66148/19-9-2014 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ 79ΘΥΩΕΑ-ΛΚ0),  περί μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον αντιδήμαρχο οικονομικών.
 • Α.Π. 996/12-1-2015  απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ Ω35ΖΩΕΑ-ΣΤΜ), περί αποδοχή παραίτησης του κ. Γ. Ραιδεστινού, από τη θέση του αντιδημάρχου.
 • Α.Π. 997/12-1-2015 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας(ΑΔΑ 6Ι4ΙΩΕΑ-ΟΧΘ), περί αποδοχή παραίτησης του κ. Κ. Παυλίδη, από τη θέση του αντιδημάρχου.
 • Α.Π. 1559/13-01-2015 ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου Κέρκυρα (ΑΔΑ 64ΘΦΩΕΑ-ΒΣΞ).
 • Α.Π.  5436/29-1-2015 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ 65Μ2ΩΕΑ-94Δ).
 • Α.Π.  5436/30-1-2015 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ 66ΧΘΩΕΑ-ΨΚΩ),  ως προς τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Οικονομικών.
 • Α.Π.  9754/17-2-2015 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ BX4YVEA-4YB), περί αποδοχής παραίτησης του Ν. Γκούση.
 • Α.Π.  14656/10-3-2015  απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ Ψ93ΒΩΕΑ-9ΟΖ), περί ορισμού του Μπαλή Βασίλειου ως Αντιδήμαρχος Νότιας Κέρκυρας και Δημοτικής Περιουσίας.
 • Α.Π.  54098/7-9-2015 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ 7Ε4ΗΩΕΑ-ΤΞΙ), περί αποδοχής παραίτησης του κ. Κ. Παυλίδη, από τη θέση του αντιδημάρχου.
 • Α.Π.  54961/10-9-2015 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ 7543ΩΕΑ-ΒΝΔ), περί αποδοχή παραίτησης Ν. Αναστασόπουλου και αντικατάστασή του από τον Ασπιώτη Ευγένιο - Σπυρίδωνα.
 • Α.Π.  63746/15-10-2015 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ ΨΛΦΩΩΕΣ-Σ5Β )
 • Α.Π.  5578/3-2-2016 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ Ω5ΕΣΩΕΑ-Ο2Θ ) περί αποδοχής παραίτησης Αντιδημάρχου Παγκράτη Λεωνίδα.
 • Α.Π.  5580/3-2-2016 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας (ΑΔΑ ΩΠ5ΙΩΕΑ-Δ2Σ) περί τροποποιήσης αρμοδιοτήτων Αντιδημαρχου Κο Μηνά Ράπτη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιδήμαρχο Κα Μουζακίτη Μαρία.

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Γεώργιος-Ηλίας  Παντελιός
(9/9/2014-29/3/2017)
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νικόλαος Αναστασόπουλος 
(15/10/2015 - 29/3/2017 )

Βασίλειος Καββαδίας
(9/9/2014-14/10/2015)
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αστικού Πρασίνου
Σπυρίδων Ασπιώτης
(10/9/2015 - 29/3/2017)

Νικόλαος Αναστασόπουλος
(9/9/2014-07/9/2015)
  Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Παραγωγής Λεωνίδας Παγκράτης 
(9/9/2014-3/2/2016)
  Αντιδήμαρχος Πρόνοιας-Κοινωνικής Πολιτικής-Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού
 Ανδρέας Σκούπουρας
(9/9/2014-29/3/2017)
 Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας Γεώργιος-Ηλίας  Παντελιός
(15/10/2015 - 29/3/2017 )

 Βασίλειος-Άρης Μπαλής
(9/9/2014-14/10/2015)
Αντιδήμαρχος Βιομηχανίας και Εμπορίου 
Σπυρίδων  Καλούδης
(9/9/2014-29/3/2017)
 Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νεολαίας  & Αθλητισμού
 Μηνάς-Δαμιανός(Μάνος)  Ράπτης
(9/9/2014-29/3/2017)
 Αντιδήμαρχος Τουρισμού , Ανάπτυξης - Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 Βασίλειος Καββαδίας
(15/10/2014-29/3/2017)
 Αντιδήμαρχος Παιδείας
Μουζακίτη Μαρία
(3/2/2016-29/3/2017)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος-Ηλίας  Παντελιός

 ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου & Κασσωπαίων

Καρύδη Σοφία
(15/10/2015 - 29/3/2017)

 Κωνσταντίνος Παυλίδης
(9/9/2014-07/9/2015)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων, Λευκιμμαίων & Μελιτειέων

  Βασίλειος-Άρης Μπαλής
(10/3/2015 - 29/3/2017)

Νικόλαος Γκούσης
(9/9/2014-17/2/2015)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών & Παρελίων

 Γεώργιος Καρύδης
(9/9/2014-29/3/2017)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Δημοτικές Ενότητες Κερκυραίων και Φαιάκων

Γεώργιος Ραιδεστινός
(9/9/2014-29/3/2017)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ

  Θεονύμφη-Αθανασία(Νόνη)  Μάστορα
(9/9/2014-29/3/2017)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

Ανδρέας Γουλής
(9/9/2014-29/3/2017)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΘΩΝΩΝ
  Θεόδωρος Λουκανάρης
(9/9/2014-29/3/2017)