Το προφίλ του δήμου
  Ο Δήμος Κέρκυρας είναι δήμος της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών που συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)). Είναι ένας αμιγής νησιωτικός Δήμος και προέκυψε από την συνένωση των 12 καποδιστριακών δήμων και 3 κοινοτήτων.


Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή του Δήμου Κέρκυρας.
Διευθύνσεις, τηλέφωνα, αρμοδιότητες , Αντιδημάρχοι, Δημοτικό Συμβούλιο, τις Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  καθώς επίσης και για όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς του Δήμου Κέρκυρας.