ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Σύντομα κοντά σας!Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Το προτεινόμενο Μνημείο 1
H σημερινή πόλη 2
1.2.       Το Σχέδιο Διαχείρισης 3
Σκοποί 3
Περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης 4
Περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης 5
Αναγκαιότητα του Σχεδίου Διαχείρισης 6
Προετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

2.1 Χαρακτηριστικά θέσης 8
2.2 Οριοθέτηση 8
2.3 Περιγραφή προτεινόμενου Μνημείου 10
Πολιτιστικές Αξίες 17
2.4 Η σημασία του προτεινόμενου Μνημείου 31
Περιληπτική καταγραφή της σημασίας 31
Τεκμηρίωση για την ένταξη 34
Ευρύτερη σημασία της πόλης 38
2.5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και διαχείριση του προτεινόμενου Μνημείου 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

3.1 Εισαγωγή 46
3.2 Εφαρμογή του Σχεδίου και Επιπτώσεις, ζητήματα και στόχοι 50
3.3 Προστασία και Διατήρηση, ζητήματα και στόχοι 63
3.4 Τεκμηρίωση, Εκπαίδευση και Έρευνα, ζητήματα και στόχοι 74
3.5 Πρόσβαση και Μετακινήσεις, ζητήματα και στόχοι 78
3.6 Διαχείριση επισκεπτών, ζητήματα και στόχοι 88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4.1 Εισαγωγή 94
4.2 Εφαρμογή του Σχεδίου και Επιπτώσεις, στόχοι και δράσεις 97
Συγκεντρωτικός Πίνακας  1
4.3 Προστασία και Διατήρηση, στόχοι και δράσεις 108
Συγκεντρωτικός Πίνακας  2
4.4 Τεκμηρίωση, Εκπαίδευση και Ερευνα, στόχοι και δράσεις 117
Συγκεντρωτικός Πίνακας  3
4.5 Πρόσβαση και Μετακινήσεις, στόχοι και δράσεις 120
Συγκεντρωτικός Πίνακας  4
4.6 Διαχείριση επισκεπτών, στόχοι και δράσεις 127
Συγκεντρωτικός Πίνακας  5

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5.1 Βιβλιογραφία 131
5.2 Ιστορία 137
5.3 Ενδεικτικά Στοιχεία Κτηριακού Δυναμικού 142
5.3.1 Κατάλογος Εκκλησιών 143
5.3.2 Ενδεικτικός Κατάλογος Κτηριακού Δυναμικού 152
5.4 Ζώνη προστασίας του Μνημείου 161
5.5 Εγκεκριμένα σχέδια σχετικά με το Μνημείο 168
5.6 Περίληψη Σχεδίου Διαχείρισης
Έγγραφα
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2006 2012 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2006 2012 ( pdf )
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf )
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf )
ΚΕΦ1 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦ1 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf )
ΚΕΦ2 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦ2 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf )
ΚΕΦ3 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦ3 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf )
ΚΕΦ4 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦ4 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α ( pdf )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β ( pdf )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1γ ( pdf )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1δ ( pdf )
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf )