Δημοτικές Ενότητες Δήμου Κεντρική Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Δημοτική ενότητα είναι ένας όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης που εισήχθη το 2010 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και περιγράφει τη βασική εδαφική υποδιαίρεση ενός δήμου που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Γεωγραφικά οι Δημοτικές ενότητες ταυτίζονται με τις επικράτειες των ΟΤΑ που συγχωνεύθηκαν.

Σύσταση Νομού Κερκύρας (Προ Καλλικράτη)

Πρώην Δήμοι Πρώην Κοινότητες
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΟΘΩΝΩΝ
ΘΙΝΑΛΙΟΥ  
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ  
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ  
ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ  
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ  
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ  
ΠΑΡΕΛΙΩΝ  
ΦΑΙΑΚΩΝ  

   Διοικητικά δεν αποτελούν αυτοδιοικούμενο θεσμό ούτε διαθέτουν δικό τους συμβούλιο, αλλά σε μία ή περισσότερες ενότητες  μπορεί να διοριστεί ένας αντιδήμαρχος (με απόφαση του δημάρχου), ο οποίος θα έχει την όποια αρμοδιότητα του μεταβιβάζεται για τη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα (άρθρο 59§4).
   Οι δημοτικές ενότητες υποδιαιρούνται σε Τοπικές κοινότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα πρώην τοπικά διαμερίσματα(του προγράμματος Καποδίστριας) των συνενωθέντων δήμων ή σε Δημοτικές Κοινότητες που αναφέρονται σε μεγαλύτερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις (πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα ή οικισμούς με πάνω από 2000 κατοίκους).
   Ο Δήμος Κέρκυρας είναι δήμος της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών που συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)). Είναι ένας αμιγής νησιωτικός Δήμος και προέκυψε από την συνένωση των 12 καποδιστριακών δήμων και 3 κοινοτήτων. Η επικράτειά του περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί, τα νησιά, Οθωνοί, Μαθράκι, Ερεικούσα και τις νησίδες, Πτυχία, Ποντικονήσι, Λαζαρέτο.  Επίσης, στα όρια του νομού Κέρκυρας βρίσκονται και οι βραχονησίδες Διάκοπο, Διάπλο, Εξωλίθαρο, Ερημίτης, Θολέτο, Κολυβίρι, Κραβιά, Λαγούδια, Ναυσικά, Ορθόλιθος, Πεντανήσια, Πεντόβολα, Περιστερές, Πέτρες, Πλατειά, Σκελούδι, Φούστα, Χαλκονήσια κ.ά.

Δημοτικές Ενότητες Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ (1)
1) Δημοτική Κοινότητα Βιρού
2) Δημοτική Κοινότητα Γαστουρίου
3) Δημοτική Κοινότητα Κυνοπιαστών
4) Τοπική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου
5) Τοπική Κοινότητα Αγίων Δέκα
6) Τοπική Κοινότητα 'Ανω Γαρούνας
7) Τοπική Κοινότητα Βαρυπατάδων
8) Τοπική Κοινότητα Καλαφατιώνων
9) Τοπική Κοινότητα Καμάρας
10) Τοπική Κοινότητα Καστελλάνων Μέσης
11) Τοπική Κοινότητα Κάτω Γαρούνας
12) Τοπική Κοινότητα Κουραμάδων
13) Τοπική Κοινότητα Μπενιτσών
14) Τοπική Κοινότητα Σταυρού
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ (2)
1) Δημοτική Κοινότητα Αλεπούς
2) Δημοτική Κοινότητα Καναλίου
3) Δημοτική Κοινότητα Κερκυραίων
4) Τοπική Κοινότητα Εβροπούλων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ (3)
1) Δημοτική Κοινότητα Λιαπάδων
2) Τοπική Κοινότητα Αλειμματάδων
3) Τοπική Κοινότητα Γαρδελάδων
4) Τοπική Κοινότητα Δουκάδων
5) Τοπική Κοινότητα Κρήνης
6) Τοπική Κοινότητα Λακώνων
7) Τοπική Κοινότητα Μακράδων
8) Τοπική Κοινότητα Σκριπερού
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ (4)
1) Δημοτική Κοινότητα Σιναράδων
2) Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
3) Τοπική Κοινότητα 'Αφρας
4) Τοπική Κοινότητα Βάτου
5) Τοπική Κοινότητα Γιαννάδων
6) Τοπική Κοινότητα Κανακάδων
7) Τοπική Κοινότητα Κοκκινίου
8) Τοπική Κοινότητα Κομπιτσίου
9) Τοπική Κοινότητα Μαρμάρου
10) Τοπική Κοινότητα Πέλεκα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ (5)
1) Δημοτική Κοινότητα 'Ανω Κορακιάνας
2) Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κορακιάνας
3) Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου
4) Τοπική Κοινότητα Ζυγού
5) Τοπική Κοινότητα Σγουράδων
6) Τοπική Κοινότητα Σπαρτύλα
7) Τοπική Κοινότητα Σωκρακίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ (6)
1) Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ (7)
1) Δημοτική Κοινότητα Μαθρακίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ (8)
1) Δημοτική Κοινότητα ΟθωνώνΠηγή: Υ.Α. 45892/11-8-2010 ( ΦΕΚ 1292/Β/11-8-2010)   "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010 "