Δημοτική Ενότητα Φαιάκων
Πληθυσμός : 6.488
Τοποθεσία Η Δημοτική Ενότητα βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού της Κέρκυρας
Έκταση: 53,850
Απόσταση από κέντρο Κέρκυρας: 14Km
Έδρα :         Κάτω Κορακιάνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 26613 62544
Fax :