Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων
Πληθυσμός : 39.487
Τοποθεσία Η Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων βρίσκεται στο κέντρο του  νησιού της Κέρκυρας
Έκταση: 41,905
Απόσταση από κέντρο Κέρκυρας: 0 Κμ
Έδρα :         Κέρκυρα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 26613 62700
Fax : 26610 25555