Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων
Πληθυσμός : 6.704
Τοποθεσία Η Δημοτική Ενότητα βρίσκεται στη Νότια πλευρά του νησιού της Κέρκυρας
Έκταση: 50,819
Απόσταση από κέντρο Κέρκυρας: 42Km
Έδρα :         Λευκίμμη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 26623 60228
Fax :