Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων
Πληθυσμός : 6.690
Τοποθεσία Η Δημοτική Ενότητα βρίσκεται στη Νότιοανατολική πλευρά του νησιού της Κέρκυρας
Έκταση: 67,054
Απόσταση από κέντρο Κέρκυρας: 20Km
Έδρα :         Μωραΐτικα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 26613 60300
Fax :