Δημοτική Ενότητα Οθωνών
Πληθυσμός : 663
Τοποθεσία Η Δημοτική Ενότητα βρίσκεται στο νησάκι Οθωνοί βορειοδυτικά του νησιού της Κέρκυρας
Έκταση: 10.078
Απόσταση από κέντρο Κέρκυρας:
Έδρα :         Οθωνοί
Τηλέφωνο Επικοινωνίας :
Fax :