Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών
Πληθυσμός : 4.395
Τοποθεσία Η Δημοτική Ενότητα βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού της Κέρκυρας
Έκταση: 48,379
Απόσταση από κέντρο Κέρκυρας: 24Km
Έδρα :         Λάκωνες
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 26613 60200
Fax :