Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Δημοτικές Αρχές από το 1925 - 1975

 Περίοδος 26/09/1974-31/07/1975

 Δήμαρχος :
Κων/ος Αλεξόπουλος του Ηρακλέους(Εφέτης)
 Πρόεδρος: Στέφανος Φακιολάς
 Γραμματέας: Αντώνιος Δονάς

 Περίοδος 26/08/1964-26/07/1967

 Δήμαρχος :
Σπυρίδων Ραθ του Δανιήλ
 Πρόεδρος: Σπυρίδων Βελλιανίτης
 Γραμματέας: Γεώργιος Γκίκας

 Περίοδος 31/05/1959-14/07/1964

 Δήμαρχος :
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος του Βασιλείου
 Πρόεδρος: Στέφανος Φακιολάς
 Γραμματέας: Νικόλαος Αγάθος-Αναστασία Δαπέργολα

 Περίοδος 01/01/1955-09/05/1959

 Δήμαρχος :
Σταμάτιος Δεσσύλας  του Αλεξάνδρου
Μαρία Σταματίου Δεσσύλα (15/4/1956-5/5/1959)
 Πρόεδρος: Γεώργιος Παλαιολόγος
 Γραμματέας: Γεώργιος Πετρόπουλος

 Περίοδος 17/05/1951-31/12/1954

 Δήμαρχος :
Σταμάτιος Δεσσύλας  του Αλεξάνδρου
 Πρόεδρος: Έκτωρ Πογιάγος
 Γραμματέας: Σταύρος Κατσαρός

 Περίοδος 01/04/1934-16/05/1951

 Δήμαρχος :
Σπυρίδων Κόλλας του Δανιήλ
 Πρόεδρος: Στυλιανός Μανιαρίζης-Δημήτριος Βασιλάς
 Γραμματέας: Άγγελος Βλάχος

 Περίοδος 01/09/1929-31/08/1933

 Δήμαρχος :
Σπυρίδων Κόλλας του Δανιήλ
 Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Αλαμάνος
Πρωτοκολλητής: Αλέξανδρος Κόκοτος

 Περίοδος 01/12/1925-31/08/1929

 Δήμαρχος :
Σπυρίδων Κόλλας του Δανιήλ
 Πρόεδρος: Μιλτιάδης Μαργαρίτης
Πρωτοκολλητής: Γεώργιος Κεφαλλονίτης

 Περίοδος 01/04/1914-30/11/1925

 Δήμαρχος :
Ιωάννης Μαυρόγιαννης του Γεωργίου
 Πρόεδρος: Αριστοκλής Παπαδάτος
Πρωτοκολλητής: Αναστάσιος Παραμυθιώτης


Δείτε παλιότερες αρχές στην επόμενη σελίδα...

 

 

Περίοδος 1870 - 1911

Περίοδος 1978 - Σήμερα