Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Δημοτικές Αρχές από το 1911

 Περίοδος 01/10/1907-30/09/1911

 Δήμαρχος :
Δημήτριος Κόλλας του Δανιήλ
 Πρόεδρος: Ηλίας Πολίτης
Πρωτοκολλητής: Κωνσταντίνος Γαβαλάς

 Περίοδος 01/12/1903-30/09/1907

 Δήμαρχος :
Δημήτριος Κόλλας του Δανιήλ
 Πρόεδρος: Ηλίας Πολίτης
Πρωτοκολλητής: Κωνσταντίνος Γαβαλάς

 Περίοδος 01/12/1899-30/11/1903

 Δήμαρχος :
Δημήτριος Κόλλας του Δανιήλ
 Πρόεδρος: Ηλίας Πολίτης
Πρωτοκολλητής: Σπυρίδων Δεσύλλας

 Περίοδος 01/12/1895-30/11/1899

 Δήμαρχος :
Άγγελος Ψωρούλας του Ιωάννου
 Πρόεδρος: Κυριάκος Κυρίτσης
Πρωτοκολλητής: Ιωάννης Γαζής

 Περίοδος 01/10/1891-30/09/1895

 Δήμαρχος :
Μιχαήλ Θεοτόκης του Νικολάου
 Πρόεδρος: Ηλίας Πολίτης
Πρωτοκολλητής: Αλέξανδρος Ματσούκης

 Περίοδος 01/10/1887-30/09/1891

 Δήμαρχος :
Μιχαήλ Θεοτόκης του Νικολάου
 Πρόεδρος: Λεωνίδας Βλάχος
Πρωτοκολλητής: Μάρκος Θεοτόκης

 Περίοδος 01/10/1883-30/09/1887

 Δήμαρχος :
Γεώργιος Θεοτόκης του Νικολάου
 Πρόεδρος: Λεωνίδας Βλάχος
Πρωτοκολλητής: Ευάγγελος Κασταμονίτης

 Περίοδος 07/05/1879-30/09/1883

 Δήμαρχος :
Γεώργιος Θεοτόκης του Νικολάου
 Πρόεδρος: Μάρκος Πολυλάς
Πρωτοκολλητής: Ιωάννης Μάρμορας

 Περίοδος 16/04/1874-06/05/1879

 Δήμαρχος :
Χριστόδουλος Μ. Κυριάκης του Σπυρίδωνος
 Πρόεδρος: Μάρκος Πολυλάς
Πρωτοκολλητής: Ιωάννης Μάρμορας

 Περίοδος 16/04/1870-15/04/1874

 Δήμαρχος :
Χριστόδουλος Μ. Κυριάκης του Σπυρίδωνος
 Πρόεδρος: Αντώνιος Μ. Καποδίστριας
Πρωτοκολλητής: Ιωάννης Μ. Βερβιτσιώτης

 Περίοδος 16/04/1866-15/04/1870

 Δήμαρχος :
Νικόλαος Β. Μάνεσης του Αγγέλου
 Πρόεδρος: Αντώνιος Μ. Καποδίστριας
Πρωτοκολλητής: Χριστόδουλος Στρατηγός

 

 

Περίοδος 1925 - 1975

Περίοδος 1978 - Σήμερα