Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 111 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
2018: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2017)
ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
2018:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017)
ΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΡΗΣ:
-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2018:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017)
ΦΑΙΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:
-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ)
2018: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017)
Παντελιός Γεώργιος-Ηλίας: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Κέρκυρας.
2018: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017)
Καρύδης Γεώργιος: Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων, Παρελίων και τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Κέρκυρας.
2018:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΑΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2017)
 
2017:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016)
ΦΑΙΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:
- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕΥΑΚ)
2017:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΑΚΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016)
ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 
-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΑΚΩΝ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) 
2017:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2016)
ΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ-ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2017:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2016)
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ