Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 111 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
2017:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2016)
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2017:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2016)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ,  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2017:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2016)
ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2017:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2016)
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
2017:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2016)
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2016:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2015)
ΦΑΙΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2016:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2015)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2016:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2015)
ΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΡΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ - ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΩΝ)  ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2016: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2015)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΔΟΜΗΣΗΣ,  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2016:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2015)
ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ