Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 111 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 30.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
2016:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2015)
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2016:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2015)
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2016:ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2015)
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2016 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ,  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ – Μέλος  Οικονομικής Επιτροπής

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)
ΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΡΗΣ - ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ – Μέλος  Οικονομικής Επιτροπής