Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 110 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Πρώην Αντιδήμαρχος, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΑΛ ΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πρόεδρος Κοινωνικών Προστασίας κ’ Παιδείας  

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΡΓΙΟΣ - Πρόεδρος  ΔΟΠΑΠ &  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2013)
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΑΡΓΥΡΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ  - Αντιδήμαρχος Δ.Ε. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Δήμου Κέρκυρας

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΩΡΑΪΤΗΣ -  (περιουσιακη κατάσταση έτους 2012-2013-2014-2015) - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Κέρκυρας. 
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – Αντιδήμαρχος Δ. Ε. ΟΘΩΝΩΝ Δήμου Κέρκυρας κ’ Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής