Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 110 εγγραφές, εμφανίζονται από 51 έως 60.Πρώτη 23456789 Τελευταία
Τίτλος
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (χρήση 2014)
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ -  Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ κ’  Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Αντιδήμαρχος / Μέλος Οικονομικής Επιτροπής κ’ επιτροπής ποιότητας Ζωής.

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΑΜΑΛΟΣ -Αντιδήμαρχος - Αναπλ. Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Κορισσίων.

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΚΟΥΠΟΥΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ (χρήση 2014)

Αντιδήμαρχος Πρόνοιας-Κοινωνικής Πολιτικής-Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πρώην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας κ’ αλληλεγγύης  - Παιδείας & Πολιτισμού.

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (χρήση 2014)

Αντιδήμαρχος Δ/σης Δήμου Κέρκυρας , Τακτικός μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής.

2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΕΣΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρώην Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κέρκυρας και πρώην μέλος οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας.