Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 110 εγγραφές, εμφανίζονται από 71 έως 80.Πρώτη 4567891011 Τελευταία
Τίτλος
2013: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ )
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας – Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2013: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας - Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κερκυραίων – Φαιάκων Δήμου Κέρκυρας
2012: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2011: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας