Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 110 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 30.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2011: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος οικονομικής επιτροπής Δήμου Κέρκυρας
2013: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος οικονομικής επιτροπής Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναπληρωματικό μέλος Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ’ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Σπυρίδων Καλούδης - Αντιδήμαρχος Εμπορίου ενέργειας κ’ βιομηχανίας Δήμου Κερκύρας.
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νικόλαος Γκούσης - Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2012: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμαρχος Κέρκυρας Ιωάννης Τρεπεκλής