Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 110 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
2013: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμαρχος Κέρκυρας Ιωάννης Τρεπεκλής
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμαρχος Κέρκυρας Ιωάννης Τρεπεκλής
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας - Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κερκυραίων – Φαιάκων Δήμου Κέρκυρας
2011: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2012: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2013: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας – Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κέρκυρας
2012: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ)