Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 110 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
2013: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ )
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΟPΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΙΑΣ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Προεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Κέρκυρας
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρα
2011: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Δ.Ε.  ΘΙΝΑΛΙΩΝ,  ΚΑΣΩΠΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ

2012: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Δ.Ε.  ΘΙΝΑΛΙΩΝ,  ΚΑΣΩΠΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ

2013: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΕΙΑΣ κ’  ΠΟΛΟΔΟΜΙΑΣ

2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος Μέσης Κέρκυρας  &  Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής