Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 110 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 70.Πρώτη 345678910 Τελευταία
Τίτλος
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Μέλος Επιτροπής ποιότητας Ζωής και Αντιπρόεδρος ΣΥ.ΔΙΣΑ

2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος / Μέλος  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χρήση 2014)
Αντιδήμαρχος -  Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (χρήση 2014.)

Πρώην Αντιδημάρχου Παιδείας και   Πρώην Προέδρου Σχολ. Επιτροπής

2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΒΛΑΣΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ - Αντιδήμαρχος και  μέλος οικονομικής επιτροπής
2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

 ΡΑΠΤΗΣ ΜΗΝΑΣ - ΔΑΜΙΑΝΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΣΕΠ)

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

Δήμαρχος Κέρκυρας Ιωάννης Τρεπεκλής κ’ Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (χρήση 2014)
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ -  Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ κ’  Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
2014: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Αντιδήμαρχος / Μέλος Οικονομικής Επιτροπής κ’ επιτροπής ποιότητας Ζωής.

2015: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (χρήση 2014)

ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – Αντιδήμαρχος Δ. Ε. ΟΘΩΝΩΝ Δήμου Κέρκυρας κ’ Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής