Δηλώσεις περιουσιακής Κατάστασης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Βρέθηκαν 5 εγγραφές1
Τίτλος
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΛΛΗ - ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΛΛΗ - ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ