Δημόσιες Διαβουλεύσεις
 

Βρέθηκαν 9 εγγραφές1
Τίτλος
25-05-2016 -  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΔΟΥΣΜΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΝΤΟΦΑΝΑΡΟ, ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ
Δημόσια διαβούλευση για την έκδοση κανονιστικού χαρακτήρα απόφασης επί της μελέτης – εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά «Κυκλοφοριακές Διευθετήσεις στην Πλατεία Βίκτωρος Δούσμανη Περιοχή Πεντοφάναρο, στις γύρω οδούς και στην οδό Μαντζάρου
01-03-2016 -  Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού για τον καθορισμό και παραχώρηση Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κέρκυρας
Αντικείμενο της Διαβούλευσης: Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού για τον καθορισμό και παραχώρηση Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κέρκυρας Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης: 1/03/2016 Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης: 07/03/2016  15:30 Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης: Δείτε τα συνημμένα αρχεία ...
01-03-2016 -  Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο του Δήμου Κέρκυρας.
Αντικείμενο της Διαβούλευσης: Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο του Δήμου Κέρκυρας. Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης: 1/03/2016 Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης: 07/03/2016  15:30 Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης: Δείτε τα συνημμένα αρχεία Αποστολή παρατηρήσ...
14-01-2016 -  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ "Α’ΦΑΣΗ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2014-2019
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ "Α’ΦΑΣΗ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2014-2019
19-10-2015 -  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ "ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ "ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"
16-01-2014 -  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
08-10-2012 -  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ : ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας
18-11-2011 -  Δημόσια Διαβούλευση: Στρατηγικός σχεδιασμός, στα πλαίσια σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας για την περίοδο 2012 – 2014
Στρατηγικός σχεδιασμός, στα πλαίσια σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας για την περίοδο 2012 – 2014
20-06-2011 -  Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κέρκυρας
Διαβούλευση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κέρκυρας