Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση: Στρατηγικός σχεδιασμός, στα πλαίσια σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας για την περίοδο 2012 – 2014 ( 18/11/2011 )Αντικείμενο της Διαβούλευσης: Στρατηγικός σχεδιασμός, στα πλαίσια σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας για την περίοδο 2012 – 2014
Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης: 18/11/2011
Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης: 2/12/2011  14:30
Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης: Δείτε τα συνημμένα αρχεία
Αποστολή παρατηρήσεων:
(μόνο επώνυμες γίνονται δεκτές με στοιχεία επικοινωνίας)
Αποστολή με email:
Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δ. Κέρκυρας

develop@corfu.gov.gr
Επιστροφή